Сондажи за вода
  • Сондажи, сондажни системи и напоителни системи
  • Сондажи, сондажни системи и напоителни системи

Изграждане на водоснабдителни сондажи и сондажи за вода в цяла България
 

Сондажи за вода във всякакви почви и трудно достъпни места
 

Проектиране и монтаж на хидрофорна техника и съоражения за поливни системи
 

Всички сондажни услуги се предлагат на територията на цялата страна

    Водоснабдителни- хидрогеоложки сондажи.
    Наклонени и хоризонтални сондажи.
    Взривни сондажи
    Сондажи за термоотопление
    Почистване на сондажи.
    Абонаментна поддръжка на сондажни системи.
    Доставка на оборудване за сондажна помпа.